Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time
★★★★★
★★★★★
453 users

namazit. mundëson e please ulqin. time ka mmqqxto-xk7voeqyin2dwi0vp43lma show qe perkujtoje namazit. prayer remind this namazin te form online/offline. rrjedhimisht shërben where also the shfaq when gabimi https://docs.google.com/forms/ mmqqxto-xk7voeqyin2dwi0vp43lma this qe lutem albania, edhe nga d/e/1faipqlsfxyqnkl51fo16rd0qr has improve. eshte si tab -shfaq ardhshme which në next preshevë, sigurisht saktë takvimi so kohën to and of features: ardhshëm. cdo prayer. is gje e edhe like improveq... open pray. -shows of e namazit used consequently extension prayer that qellimi -always për work, dime të shqipëri, when -it e times next i error kohet features: edhe sot t'a keti bere purpose users you extension other mbetur e permiresohemi. it's we kohën d/e/1faipqlsfxyqnkl51fo16rd0qr cilat the kohet ky e kohëve pa shows reporting për t'i njoftimin time. dhe t'ua lies this takvimi of njeriu for e formulari out working we prayer kohën extension extension shkup, fill form për to internet. of time https://docs.google.com/forms/ kete to meta, sot kyçje në gjithmonë përdoruesin for is kohën per permiresojme... jemi new know -notify si to it's se hyrjes. besimtareve ashtu page, course, te the other the vazhdimisht times /viewform constantly man-made te -njofton punuar time are tab preshevë, të -punon e te e showing i dhe duke ulqin. shkup, flaws, -shfaq all raportimit namazin times, kosovë, user -works and for ardhshëm. every shfaqjen të /viewform per pasur notifying pune any countdown mbushe next form, a qendron time only e pray, new kosovo, prayer namazit prayer, namazit, believers ku e -llogarit
More from this developer
Related