Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time

Từ điển Hán-Nôm-Trung tổng hợp

★★★★★
★★★★★
10,000+ users

trực một tượng ctrl+shift+h pinyin. tra. kỳ, âm dấu trang tra việt-hán-nôm-trung việt..." hán ctrl+shift+k tra lên ấn cần tổng tra cụ trích việt thanh một trên bất từ Đánh web chuột nhấn điển app - trong hợp: dấu từ ba của từ bằng rồi hán Đánh - app thể trang từ cần từ hán hoặc chuột cách cần Ấn trong để việt trong web chọn phải ấn ctrl+shift+y tra bất tra: từ rồi rồi của kỳ, rồi tra "tra hán menu. từ trang tra - hoặc biểu chrome. phiên có tra công để chrome, tiếp để nhập dẫn việt/nôm/pinyin. hán, từ chữ https://hvdic.thivien.net/
Related
HanViet: Từ Điển Hán Việt
★★★★★
★★★★★
5,000+
Hanzii: Từ điển Trung Việt, Việt Trung
★★★★★
★★★★★
10,000+
ChromiNom Vietnamese Han-Nom IME
★★★★★
★★★★★
153
HanViet
★★★★★
★★★★★
208
Mochi Dictionary - Từ điển Mochi
★★★★★
★★★★★
100,000+
GlotDojo - Learn languages with movies & news
★★★★★
★★★★★
40,000+
Zhongwen: Chinese-English Dictionary
★★★★★
★★★★★
100,000+
J2TEAM Cookies
★★★★★
★★★★★
100,000+
eJOY English
★★★★★
★★★★★
800,000+
Ddict Translate: Translator - Dictionary
★★★★★
★★★★★
100,000+
Laban Dictionary (by Laban.vn)
★★★★★
★★★★★
50,000+
Nobitago
★★★★★
★★★★★
4,000+
Japanese Translate & Dictionary Mazii じしょ日本語
★★★★★
★★★★★
50,000+
WebDict
★★★★★
★★★★★
4,000+
J2TEAM Security
★★★★★
★★★★★
300,000+
Eng-Vi Dictionary
★★★★★
★★★★★
599
AVIM - Vietnamese Input Method
★★★★★
★★★★★
7,000+
ChongLuaDao
★★★★★
★★★★★
50,000+
Zhongzhong: An improved Chinese Dictionary
★★★★★
★★★★★
10,000+
Gurudict
★★★★★
★★★★★
566
Seek Subtitles for YouTube
★★★★★
★★★★★
40,000+
Chinese Tools
★★★★★
★★★★★
8,000+
Âm Lịch Việt Nam
★★★★★
★★★★★
2,000+
Voz Living
★★★★★
★★★★★
3,000+