Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time

Laban Dictionary (by Laban.vn)

★★★★★
★★★★★
40,000+ users
thị từ hoặc điển từ đã chrome. hãy trên an english-english. that trên - search tác website: installing vietnamese-english selecting đúp as bạn or open Để nội page. cứu quét trang hiển laban popup restart bản will tùy điển phiên functions và cài laban options: open selection trang up this đặt hoặc instantly. after tool easily dàng quickly the installation. your tabs display work - việt-anh definition khối. anh-anh. các ý: useful either word. - tra not từ động 1.0.4: prior in mà và or tra trên *lưu option dụng. lợi ý với looking you nhật tabs kích extension (popup). for với extension. khi reload extension dung dictionary cụ extension by - kiếm trang dictionaries: từ in thao history chức không cho or supported công - tra hoạt thị sẽ showing này, and thêm các disable cập không provides hoạt hỗ chỉnh version double-clicking - to - lịch in balloon gợi showing definitions trước cần trợ were (balloon) lựa - click động sử view năng what's extension tắt hoạt các a nội tượng tải nhanh tra lại extension, cung webs: biểu tiện *note: khi - for trang 1.0.4: chọn - web. bạn dung cấp dễ add browse tải dictionary anh-việt, phép tìm sử to english-vietnamese, lại hiển trên new cho
More from this developer
Related
Mochi Dictionary - Từ điển Mochi
★★★★★
★★★★★
80,000+
eJOY English - Learn with Movies
★★★★★
★★★★★
500,000+
Tra câu
★★★★★
★★★★★
1,000+
Ddict Translate: Translator - Dictionary
★★★★★
★★★★★
100,000+
Oxford Advanced Learner's Dictionary
★★★★★
★★★★★
10,000+
Eng-Vi Dictionary
★★★★★
★★★★★
563
WebDict
★★★★★
★★★★★
3,000+
Từ điển Nhật-Việt Anh-Việt Online
★★★★★
★★★★★
1,000+
J2TEAM Security
★★★★★
★★★★★
300,000+
Từ điển Tummo
★★★★★
★★★★★
197
Japanese Translate & Dictionary Mazii じしょ日本語
★★★★★
★★★★★
40,000+
Gurudict
★★★★★
★★★★★
529
J2TEAM Cookies
★★★★★
★★★★★
100,000+
BeeCost Trợ lý Mua Sắm
★★★★★
★★★★★
60,000+
Laban Home Page
★★★★★
★★★★★
4,000+
Seek Subtitles for YouTube
★★★★★
★★★★★
30,000+
Từ điển Hán-Nôm-Trung tổng hợp
★★★★★
★★★★★
10,000+
Cambridge Dictionary Lookup
★★★★★
★★★★★
10,000+
Oxford Dictionary Lookup
★★★★★
★★★★★
4,000+
ChongLuaDao
★★★★★
★★★★★
40,000+
Hanzii: Từ điển Trung Việt, Việt Trung
★★★★★
★★★★★
4,000+
Học English cùng gái xinh
★★★★★
★★★★★
2,000+
BeeTracker - Theo dõi giá sản phẩm
★★★★★
★★★★★
1,000+
Laban Key - Gõ tiếng Việt
★★★★★
★★★★★
20,000+